هدفهای انتاریو برای حضور بیشتر زنان در تصمیم گیریها

پ پ پ

دولت انتاریو هدفش آن است که تا سال 2019 درصد زنان در بوردها و آژانس های دولتی استان انتاریو به 40 درصد برسد.

خانم ایندیرا نایدو هاریس وزیر دولت انتاریو در امور زنان در بیانیه ای به مناسبت روز و هفته جهانی زن، با تاکید بر نکته فوق، از همه بیزنس های استان خواست تا در برنامه ریزی امسال کوشش کنند درصد زنان در بورد هیات مدیره خود را به 30 درصد برسانند.

درباره فاصله دستمزدی زنان و مردان در انتاریو که هنوز زیاد است، خانم ایندیرا نایدو گفت برای از میان بردن این فاصله در حال پیشرفت هستیم.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید