نیودمکراتهای مانیتوبا خواهان تغییر نام حزبشان هستند

بعضی از اعضای حزب نیودمکرات مانیتوبا خواستار تغییر نام حزبشان شده اند. آنها امیدوارند حرف N (کلمه New ) از نام حزبشان حذف شود و بدین ترتیب نام حزب نیودمکرات کانادا به حزب دمکراتیک کانادا تبدیل شود.

این گروه پیشنهادش را تقدیم داشته تا در کانونشن حزب نیودمکرات در ماه مارچ بررسی و شاید هم تصویب شود.

آنها به نکته دیگری هم اشاره کرده اند:
حزب نیودمکرات در مانیتوبا که جدید نیست؛ از سال 1961 در این استان حضور داشته.آگهی

قبلن تلاش مشابهی از سوی اعضای حزب نیودمکرات فدرال برای تغییر نام آن به عمل آمـده امـا به علت عدم حمایت کافی به جایی نرسیده.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید