نیاز به حضور بیشتر زنان در تصمیم گیری ها!

پ پ پ

تا برابری کامل زن و مرد راهی دراز باقی مانده.

این فاصله در برخی کشورها کمتر و در بعضی بیشتر است.

مثلن حق رای زنان را در نظر بگیریم.آگهی

در مصاحبه ای که این هفته با خانم هما هودفر داشتیم، ایشان گفت زنان در ترکیه در دهه 1930 صاحب حق رای شدند در حالی که زنان در ایران تا اوایل دهه 1960 از این حق محروم بودند. در ایالات متحده زنان در بسیاری از ایالت ها تا سال 1920 از حق رای محروم بودند.

در عرصه حضور زنان در تصمیم گیریهای سیاسی، فاصله خیلی بیشتر است. درصد زنان در پارلمان اکثریت کشورها بسیار کمتر از مردان است.

در بعضی کشورها این درصد کمتر از ده درصد است (در مجلس ایران گفته می شود کمتر از 6 درصد نمایندگان، زن هستند.)

یکی از مسائلی که در گفتگوی ما با دکتر هودفر مطرح شد، موضوع درصد زنان در پارلمانهای کشورهای خاورمیانه بود.

بد نیست بدانیم بیشترین درصد حضور زنان در پارلمان به رواندا تعلق دارد. در مجلس عوام رواندا 61 درصد نمایندگان را زنان تشکیل می دهند! پس از رواندا به ترتیب کشورهای بولیوی (53 درصد)، کوبا (49 درصد)، ایسلند (47 درصد)، و نیکاراگوئه (46 درصد) قرار دارند.

درصد حضور زنان در پارلمان کانادا 26 درصد، در ایالات متحده 19 درصد، در عربستان سعودی 20 درصد (نکته مهم:در عربستان این نمایندگان به صورت انتصابی به مجلس رفته اند)، و در ایران 9/5 درصد است (آمار مربوط به آخرین انتخابات در هر کشور است.)
راه درازی در پیش است، راهی سخت!

چرا سخت؟
در جریان تحریم گسترده عراق در سالهای 1992 تا 2003، گفته می شود بیش از 500 هزار نفر به علت گرسنگی و بیماری جان باختند که اکثریت قریب به اتفاق آنها زنان و کودکان بودند، رنجشان بیشتر، فقرشان بیشتر، و زحمتشان بیشتر، قدرتها جنگها را به راه می اندازند، جنگها خانواده ها را متلاشی می کنند، مردها به سربازی و جنـگ و اسـارت و یا گورستان می برند، و زنها را (اگر به جنگ نبرند) رها می کنند تا کودکان یتیم را در فقر بزرگ کنند!

راه سختی در پیش است.

می گویند حضور زنان در مراجع تصمیم گیری سبب می شود تصمیمات با عقل و خرد و تامل بیشتر گرفته شود.

امید
درصد زنان در محیط های آموزشی و دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی بسیار امیدبخش است.

حضور بیشتر زنان در تحصیلات عالی بسیار امیدبخش است. این می تواند زمینه را برای حضور بیشتر زنان در مراکز تصمیم گیری نظیر: بورد مدارس، هیات مدیره کمپانی ها (خصوصی و دولتی)، شوراهای شهر، مجالس و کابینه ها و غیره هموار کند.

اگر سهم زنان در تصمیم گیریها بیشتر شود و برابر با مردان شود وضع طبقات و گروههای ضعیف تر و کودکان و نوجوانان، و نیازمندان، بهتر خواهد شد، از میزان جنگ ها و خشونت ها کاسته خواهد شد، و محیط برای مذاکره و همزیستی و صلح مساعدتر خواهد شد.

مبارک باد روز زن!

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید