نکاتی درباره اجاره مسکن دانشجویان انتاریو

پ پ پ

با شروع سال تحصیلی بیش از 600 هزار دانشجو در انتاریو روانه کالج ها و دانشگاهها می شوند که بسیاری از آنها در آپارتمانها، بیسمنت ها و واحدهای مسکونی اجاره ای خارج از کمپوس زندگی می کنند.

دولت انتاریو اعلام کرد این دانشجویان از نظر افزایش مبلغ اجاره تحت محافظت هستند و طبق مقررات، صاحب خانه ها نمی توانند اجاره آنها را بیش از 1.8 درصد افزایش دهند.

دانشجویان همچنین لازم است بدانند که:
ـ اگر صاحب خانه ها واحد مربوطه را برای خود یا وابستگان نزدیک خود لازم داشته باشند، باید اجاره یک ماه را به مستاجر بپردازند و یا یک واحد قابل قبول دیگر را به آنها پیشنهاد دهند.آگهی

ـ صاحب خانه ها مسئول نگهداری از واحدهای اجاره ای هستند ولی مستاجران نیز باید محل را پاکیزه نگهدارند.

ـ دانشجویان مستاجر اگر روی لیزهای ثابت و یا ماهانه هستند، اگر بخواهند محل را ترک کنند باید از 60 روز قبل اطلاع دهند.

ـ صاحب خانه ها نمی توانند مانع از ورود حیوانات خانگی یا میهمانان به محل شوند اما اگر واحد اجاره ای از نوع کاندو باشد، مستاجران باید مقررات کاندومینیوم ها را رعایت کنند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید