نارضایتی کاپیتان تیم فوتبال آمریکا از ممنوعیت سفر مسلمانان!

پ پ پ

مایکل بردلی Michael Bradley کاپیتان تیم ملی فوتبال آمریکا با مجله Sports Illustrated مصاحبه می کرد که گزارشگر ناگهان نظر او را درباره تصمیم دانلد ترامپ برای ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا پرسید.

کاپیتان تیم فوتبال آمریکا که در اینستاگرام خود این ماجرا را شرح داده می نویسد:
«سئوال خوبی بود، ولی کاملن مرا غافلگیر کرد. از اینکه نظر قطعی خود را در آن لحظه بدون هرگونه اندیشه از پیش بیان کنم احساس راحتی نداشتم. جوابی دادم و سعی کردم بگویم ضمن آنکه نیاز به امینت را درک می کنم. ولی ارزش ها و ایده آل های کشورمان هرگز نباید قربانی شود.

کاپیتان تیم ملی فوتبال آمریکا اما بعد از این مصاحبـه متوجـه می شود پاسخ نرمی داده. او می گوید:
«به آنچه گفتم باور دارم، اما احساس کردم پاسخ خیلی نرمی داده ام. من فراموش کرده بودم بگویم چقدر غمگین و شرمنده ام.»آگهی

مایکل برد لی در اینستاگرام خود می نویسد:
«وقتی ترامپ انتخاب شد، امیدوار بودم که پرزیدنت ترامپ با ترامپ ایام انتخابات متفاوت باشد. امیدوار بودم آن شعارهای خودخواهانه، دیگر هراسانه، و تحقیرکننده جایش را به روشی کمی فروتنانه، و سنجیده برای رهبری کشورمان بدهد، ولی امیدم واهی بود، و این ممنوع کردن ورود مسلمانان جدیدترین نشانه از کسی است که کاملن با کشورمان و مسیر حرکت آن به جلو ناآشناست.»

در ساعات اول پس از پیروزی ترامپ، بردلی صحبت از این کرده بود که آمریکایی ها در پشت سر رئیس جمهور جدید قرار بگیرند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید