می خواهید خوشحال تر زندگی کنید؟ خدمتکار استخدام کنید!

اغلب مردم از کمبود وقت شکایت می کنند.

بیشتر مردم از اینکه برای حتی یک ساعت فشار کار از دوششان برداشته شود خوشحال می شوند. این خوشحالی بیشتر از خوشحالی ناشی از به دست آوردن یک وسیله یا شیئی است.

با این حال وقتی پولی به مردم هدیه کنید، ترجیح می دهند آن را صرف خرید یک شیئی کنند تا اینکه با آن، وقتی برای استراحت خود فراهم کنند.آگهی

نتیجه یک تحقیق
پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیا به همراه دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد روز دوشنبه 24 جولای نتیجه تحقیق شان را منتشر کردند.

پژوهشگران در این تحقیق، 60 نفر را در ونکوور انتخاب کرده و به هر کدام 40 دلار دادند تا با آن هر شیئی یا چیزی که می خواهند بخرند. اغلب شرکت کنندگان در تحقیق برای خود یک بطری شراب یا یک قطعه لباس نظیر پیرهن، و یا یک وسیله بازی (مثل شطرنج یا تخته نرد) خریدند. پژِوهشگران سپس از این 60 نفر خواستند درجه خوشحالی شان را از داشتن آن چیز مشخص کنند.

هفته بعد پژوهشگران به همین 60 نفر مجددا نفری 40 دلار دادند تا با آن یکی از کارهایی که همیشه خودشان انجام می دهند را از بیرون بخرند. مثلا به کسی بدهند تا به جای آنها چمن خانه شان را بزند، یا به جای وسیله حمل و نقل عمومی از تاکسی استفاده کنند و یا به پسر همسایه بدهند تا خانه شان را تمیز کند. سپس از همین افراد خواستند میزان خوشحالی شان را از بابت وقت آزادی کـه از این بابت به دست آورده انـد مشخص کنند..

پژوهشگران سپس درجات خوشحالی این افراد در هر دو مورد را با هم مقایسه کردند و متوجه شدند مردم در حالت دوم یعنی وقتی برای خود وقت آزاد به دست می آورند بسیار خوشحال ترند؛ اما…

اما در نهایت تعجب، پژوهشگران مشاهده کردند که 98 درصد همین افراد اگر به خودشان باشد حاضر نیستند پولشان را صرف خرید وقت برای خودشان و استراحت بکنند بلکه ترجیح می دهند به خودشان فشار بیاورند و کارها را خودشان بکنند و از پول برای خرید وسیله یا چیزی استفاده کنند.

چرا؟
واقعا یک چرای بزرگ وجود دارد. چرا مردم از انجام کاری که بیشتر خوشحالشان می کند خودداری می کنند؟

پژوهشگران فقط به انجام این بررسی در ونکوور بسنده نکردند بلکه در ادامه تحقیق، با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد، 850 میلیونر هلندی را مورد مطالعه قرار دادند و متوجه شدند نیمی از آنها حاضر نیستند انجام کارهایی که باب میلشان نیست ولی از عهده خودشان برمی آید را با دادن پول به دیگران واگذار کنند.

علت اینکه مردم اینگونه به خودشان بی توجهی می کنند چیست؟ پژوهشگران می گویند هنوز پاسخ دقیقی ندارند و می خواهند این تحقیق را ادامه دهند؛ ولی احتمال می دهند علت این باشد که: «مردم از خرج کردن پول برای انجام کارهایی که خودشان همیشه انجام می دهند توسط دیگران، احساس گناه می کنند.»

محقققان امید دارند با ادامه پژوهش خود، موجب یک تحول بزرگ در اینگونه رفتارها شوند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید