میزان محبوبیت رئیس جمهورهای آمریکا بعد از یکصد روز

بیشترین جان کندی 83 درصد ، کمترین ترامپ 40 درصد (13 اپریل 2017)

منبع مقاله نیویورک تایمز (17 اپریل)
«100 روز خوف آور»
100-Dayآگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید