مردی که بین دو ساختمان گیر افتاد!

در محلات قدیمی تورنتو ساختمانهایی دیده می شوند که فاصله بین آنها کمتر از یک وجب است.

سه شنبه شب ماموران آتش نشانی تورنتو باخبر شدند مردی بین دو ساختمان گیر کرده.

بیش از 8 ساعت طول کشید تا بالاخره این مرد سی و چند ساله از میان دو ساختمان نجات داده شد. گفته می شود فاصله این دو ساختمان فقط حدود 20 سانتی متر بوده. ساختمانها در منطقه شربورن و کوئین در دان تاون تورنتو قرار دارند.آگهی

شرح ماجرا
این مرد به ماموران امداد گفته از سقف یکی از ساختمانها به پایین فرو افتاده و حدود 5 ساعت در بین دو ساختمان گیر افتاده بوده. به گفته رئیس ماموران امداد، این مرد جوان واقعا بدجوری گیر کرده بود به طوری که نمی توانسته سر خود را تکان دهد. به خاطر قرار گرفتن در چنین وضعیتی گردش خون این مرد پایین افتاده و انرژی نداشته تا خود را از بین دو دیوار خارج کند. ماموران امداد سرانجام با ایجاد شکاف در یکی از دو دیوار توانستند این مرد را نجات دهند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید