مخالفت خانمهای کارمند در بریتانیا با اجباری بودن کفش پاشنه بلند

پ پ پ

به نظر شما آیا کارفرمایان می توانند نوع لباس پوشیدن خانمها در محیط کار را تعیین کنند؟ آیا در محیط کار پوشیدن کفش پاشنه بلند و داشتن آرایش نباید اختیاری باشد؟

کانادا البته در این زمینه مشکلی ندارد، اما در بریتانیا این مسئله چنان بالا گرفته که به صحن پارلمان کشیده شده!

نمایندگان پارلمان بریتانیا این هفته از کارفرمایان درخواست کردند از مجبور کردن خانمها به پوشیدن کفش پاشنه بلند دست بردارند. درواقع در بعضی کورپوریشن ها پوشیدن کفش پاشنه بلند و مدلهای خاصی از لباس و سطح معینی از آرایش جزو دستورالعمل کاری و اجباری است.آگهی

قضیه زمانی بالا گرفت که یک خانم منشی به خاطر آنکه به جای کفش پاشنه بلند، کفش معمولی پوشیده بود به خانه فرستاده شد.

این خانم منشی در اعتراض به این عمل پتیشنی به جریان انداخته که خیلی ها آن را امضا کرده اند؛ بحث به پارلمان کشیده شده و حالا فشار بر کورپوریشن ها و کمپانی ها بالا گرفته که پوشیدن کفش پاشنه بلند و نوع خاص آرایش را از حالت اجباری درآورند.

خواسته اصلی این است: همه دستورالعمل های مربوط به لباس و غیره را که فقط شامل خانم ها می شود ـ و نه آقایان ـ کنسل کنید!

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید