محتوای ضعیف یا مطالب فیک؟ چرا تابستان امسال مردم کمتر تلویزیون تماشا می کنند

آیا به خاطر محتوای ضعیف است که تعداد بینندگان تلویزیونهای آمریکا کم شده؟ شاید بگویید علت آن اینترنت است و یا اخبار موسوم به Fake News . در هر حالت، تابستان امسال تعداد بینندگان برنامه های تلویزیونی در کانادا و آمریکا به شدت پایین آمده.

به گفته مرکز بررسی های آماری Numeris از اول ماه می تا 15 جولای مدت زمانی که بینندگان در کانادا صرف دیدن برنامه های کانال های تفریحی و سرگرمی کرده اند در مقایسه با سال قبل 9 درصد کمتر بوده.

در آمریکا این کاهش چشمگیرتر بوده به طوری که به گفته مرکز بررسیهای آماری Nielsen در گروه سنی 18 تا 49 سال تعداد بینندگان برنامه های تلویزیون Fox چهارده درصد و شبکه CBS 25 درصد کاهش داشته.آگهی

در این میان تعداد بینندگان برنامه های موسوم به Reality Shows نظیر American`s Got Talent نسبت به سال قبل کمی و نسبت به دو سال قبل 24 درصد بیشتر شده.

شاید مردم چیزهای واقعی را بیشتر دوست دارند!

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید