مایکل کوتو اعلام کرد: برنامه استراتژیک انتاریو برای مبارزه با نژادپرستی و تبعیض

پ پ پ

انتاریو برای مبارزه با نژادپرستی و تبعیض یک استراتژی جدید سه ساله اعلام کرد تا موانع موجود در مقابل کسانی که در معرض تبعیض قرار می گیرند، نظیر سیاهان، بومیان و غیره، را بشکند.

مایکل کوتو وزیر مسئول برای مبارزه با نژادپرستی، روز سه شنبه 7 مارچ اجزای این برنامه را اعلام کرد.

به موجب این استراتژی، چارچوبی برای جمع آوری آمار و اطلاعات مبتنی بر نژاد تهیه می شود تا درک بهتری از نابرابری های نژادی موجود در سازمانها و مراکز مختلف آموزشی، قضایی، درمانی و غیره به دست آید.آگهی

مایکل کوتو وزیر مسئول دولت انتاریو برای مبارزه با تبعیض های سیستماتیک جهت تهیه این استراتژی با گروههای مختلف مردم انتاریو مشورت کرده. او می گوید: «در طی مشورت هایی که با کامیونیتی ها داشته ایم من با پدر سیاهپوستی ملاقات کردم که شرح داد چگونه پسر 4 ساله اش تبعیض را تجربه کرده. من قاطعانه معتقدم که انتاریو جایگاه گونه گونی و تنوع قومی diversity و همه شمولیinclusion است. من هم مثل آن پدر و فرزند، این را می دانم که تبعیض و نژادپرستی racism واقعی است و دولت باید فعالانه برای حذف آن بکوشد.»

فکت: نژادپرستی و تبعیض سیستماتیک زمانی است که یک موسسه یا یک سری از موسسات که با هم کار می کنند شرایط را برای نابرابری نژادی ایجاد می کنند و یا اگر چنین شرایطی وجود دارد آن را ادامه می دهند. این می تواند غیر عمدی باشد، و لزومن به معنی نژادپرستی افرادی که در سازمان کار می کنند نیست.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید