لايحه 219-S ؛ حواشى و دستاوردها

پ پ پ

لايحه 219-S يا تحريمهاى غير هسته اى بر ايران آنطور كه از شواهد پيداست قرار بود به كميته امور خارجه سنا بيايد، تصويب شود و پس از گرفتن تاييدیه از سنا به مجلس عوام كانادا برود و با تصویب آن تبديل به قانون شود.

اینکه چرا اين لايحه توجه بسيارى را به خود جلب كرد و چرا آنچنان كه پيش بينى مى كردند نشد حكايت مطلبى است كه قصد اشتراكش را با شما دارم.

لايحه 219-S وارداتي ست از امريكا كه از طرف سازمانهاى جنگ طلب و محافظه كار حمايت مى شود. شايد در جريان باشيد كه چند هفته پيش سناى امريكا لايحه اى مشابه اين لايحه تصويب كرد. خواندن لايحه و پى بردن به محتوا و مقاصد طرفداران آن را به حوصله و كنجكاوى شما واگذار مى كنم و تنها به حواشى و دستاوردهاى آن مى پردازم.آگهی

برای سالها تنها صدايى كه در اتاوا به گوش سياستمداران مى رسيد و خود را نماينده ايرانى كانادائيها معرفى مى كرد صداى طرفداران تحريم و تغيير رژيم در ايران به هر شكل و صورت بود. اين صدا با امكانات مالى فراوان و سازمان داده شده توجه بسيارى از سياستمداران را به خود جلب كرده و ازحمايتهاى انها برخورداد شده بود. جامعه ما هم با يك بد بينى و بى تفاوتى ميدان را براى ان صدا باز گذاشته بود.

اما زمانى كه كنگره ايرانيان كانادا محتواى اين لايحه را با جامعه ما در ميان گذاشت و با حضور در سنا دلايل مخالفتش را به آگاهی سناتورها رساند، حركت جديدى در جامعه ايرانى كانادايى ما شروع به شكل گرفتن كرد.

عده بسیاری در مخالفت با اين لايحه بارها با دفاتر سناتورها تماس گرفتند و از آنها خواستند كه به اين لايحه راى منفى بدهند. اين حركت جمعى و سازنده كه كمتر تاكنون در جامعه ما اتفاق افتاده بود نقطه عطفى در حركتهاى مدنى و جمعى جامعه ماست و نشان اعتبار جامعه ايست كه براى خواستها و نيازهايش توان انجام كار گروهى را دارد.

اين لايحه قرار بود روز ١٩ جون در سنا به راى گيرى گذاشته شود. من آن روز به دفتر نزدیک به ٥٠ سناتور تلفن كردم و دليل مخالفتم را با اين لايحه گفتم. عده بسياری مشابه همین کار را کردند. اكثر روساى دفاتر سناتورها مى پرسيدند شما موافق يا مخالف اين لايحه هستيد؟ زيبايى كار در اين بود كه جامعه ما چه مخالفان و چه موافقان از طريق يك حركت منسجم و مدنى براى ابراز نظراتشان با كسانى كه قرار بود راجع به اين لايحه تصميم بگيرند تماس گرفتند و دلايلشان را گفتند و خواستشان را مطرح كردند.

جامعه ما ديگر در رابطه با هر قانونى كه بر زندگى ما تاثير بگذارد بى تفاوت نيست و راهكارهاى عملى حركتهاى مدنى را يافته و آنها را به كار مى برد.

سرانجام در روزى كه قرار بود این لایحه در سنا به راى گيرى گذاشته شود از دستور كار حذف شد ولى اگر باز هم اين لايحه در سنا يا مجلس نمایندگان كانادا در دستور کار برای رای گیری گذاشته شود اقدام مشابهی می کنیم و آگاهى از حقوق شهرونديمان را به نمايش مى گذاريم.
Shole-Khalili
* شعله خلیلی برای دو دوره عضو هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا بود

 

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید