برای دریافت حکم طلاق از دادگاه، زوجین باید حداقل یک سال از هم جدا بوده باشند

قانون خانواده و طلاق

پ پ پ

جدایی و طلاق
مسائل قانون خانواده هنگام جدایی و طلاق بروز می کند. قانون خانواده درباره حقوق همسران، والدین و فرزندان می باشد.

elena

النا مزینانی
وکیل دادگستری (دعاوی حقوقی و حقوق خانواده)

درخواستنامه طلاق
اگر شما قانونا با یک فرد ازدواج کردید، برای اتمام ازدواج خود باید درخواست طلاق به دادگاه ارائه بدهید. برای دریافت حکم طلاق از دادگاه، زوجین باید حداقل یک سال از هم جدا بوده باشند، مگر اینکه ادعای خشونت و یا خیانت ارائه داده شود.

فرزند و طلاق
اگر زوجین دارای فرزندی باشند، برای دریافت حکم طلاق، باید به دادگاه ثابت کنند که ترتیبات لازم در رابطه با حضانت و مراقبت فرزند خویش را انجام داده اند.آگهی

والدین هنگام جدایی و طلاق باید در رابطه با محل زندگی فرزند (Residence)، حضانت فرزند (Custody) ، خرجی فرزند (Child Support) و دسترسی به فرزند (Child Access) تصمیم گیری کنند. چنانچه شما و ولی دیگر فرزندتان نتوانید در رابطه با مسائل مربوط به فرزندتان تصمیم گیری کنید، باید به دادگاه مراجعه کنید.

قرارداد جدایی
شما و همسرتان می توانید یک قرارداد جدایی کتبی تنظیم کنید و درخواست طلاق توافقی به دادگاه ارائه بدهید.

قرارداد جدایی (Separation Agreement) یک توافقنامه ایست بین شما و همسرتان که در زمان جدایی تهیه می گردد و شامل نکات زیر است:

1ـ محـل زندگی، حضانت، دسترسی و خرجی فرزند
Children Residence, Custody, Access and Support

2ـ نفقه همسری
(Spousal Support)

3ـ تقسیم اموال و دارایی
(Division of Property)

4ـ طلاق
(Divorce)

بهتر است قبل از امضای یک قرارداد جدایی با مشاوره با وکیل خود از حقوق و مسئولیتهای خویش مطلع شوید.

میانجیگر
اگر برای رسیدن به توافق با همسر خود با مشکل مواجه شدید، شاید بهتر باشد از یک نفر به عنوان میانجی استفاده کنید. میانجیگران معمولا یا مددکار اجتماعی، وکیل و یا روان شناسان خانواده هستند. وظیفه آنها گوش دادن به خواسته های شما و کمک به شما در راه رسیدن به توافق بر سر حمایت مالی (نفقه)، تقسیم اموال و سرپرستی فرزندان می باشد.

* هدف از تدوین این مقاله ارائه اطلاعات در رابطه با طلاق و حقوق خانواده می باشد و جایگزین مشاوره حقوقی برای یک فرد به شمار نمی رود. برای مشاوره حقوقی با النا مزینانی، وکیل دادگستری در کانادا ، با شماره 8545-485-416 تماس حاصل کنید.

 

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید