فرماندار کل جدید کانادا دسترسی رسانه ها به اطلاعات مربوط به طلاقش را مسدود نخواهد کرد

پ پ پ

خانم جولی پی یت Julie Payette که به زودی سمت فرمانداری کل کانادا را به عهده می گیرد نمی خواهد مانع از دسترسی رسانه ها به اسناد مرتبط با طلاق سال 2015 او در آمریکا شود.

خانم پی یت گفت به خاطر شفاف سـازی، این تصمیـم را گرفتـه. او گفـت کوشـش اولیه اش برای مانع شدن از دسترسی رسانه های کانادایی به اسناد طلاق او در آمریکا، برای محافظت از حقوق خصوصی خود و خانواده اش بوده.

وی اظهار امیدواری کرد که افکار عمومی و رسانه های کانادا بین موضوعات مرتبط با منافع عمومی، و زندگی شخصی، تفاوت بگذارند.آگهی

این فضانورد سابق کانادایی گفت هر کار ممکن را انجام داده تا از مصالح پسر نوجوانش حفاظت کند. خانم پی یت گفت: «روابط پسرم با پدر و مادرش بیشترین اهمیت را دارد و این چیزی است که من همچنان از آن مراقبت خواهم کرد.»

شوهر سابق خانم جولی پی یت ویلیام فلین نام دارد که خلبان بازنشسته نیروی هوایی و خلبان کنونی آزمایش هواپیماهای جنگنده F35 است.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید