عملیات حیرت آور نجات یک زن از ارتفاع دهها متری جرثقیل

پ پ پ

هنگامی که بعد از دو و نیم ساعت تلاش راب وانفور کاپیتان آتش نشانی تورنتو به همراه این زن پا روی زمین گذاشتند، صدها نفر از ساکنان تورنتو که در پیاده روهای دان تاون به تماشای این عملیات نجات حیرت آور ایستاده بودند از شادی فریاد کشیدند.

این زن ساعتها بر نوک یک جرثقیل Crane ساختمانی گیر کرده بود. خیابانهای اطراف بسته شده بودند و پیاده روها مملو از جمعیت شده بود تا این عملیات دراماتیک را تماشا کنند.

این زن برای مدت 4 ساعت بر روی میله ای به پهنای 15 سانتیمتر و به طول 60 سانتی متر به حالت معلق در ارتفاع دهها متری آویزان بود.آگهی
یکی از نیروهای آتش نشانی حوالی ساعت 6 صبح شروع به بالا رفتن از جرثقیل می کند و حدود 8 صبح خود را در حالی که به تسمه ها متصل بود به زن می رساند

یکی از نیروهای آتش نشانی حوالی ساعت 6 صبح شروع به بالا رفتن از جرثقیل می کند و حدود 8 صبح خود را در حالی که به تسمه ها متصل بود به زن می رساند

حدود ساعت 4 صبح بود که ماموران آتش نشانی به محل ساخت و ساز در خیابان ولزلی حد فاصل یانگ و چرچ فرا خوانده شدند. یکی از نیروهای آتش نشانی حوالی ساعت 6 صبح شروع به بالا رفتن از جرثقیل می کند و حدود 8 صبح خود را در حالی که به تسمه ها متصل بود به زن می رساند و به دور خود و زن طنـاب مخصوص می بندد و بعد شروع می کند به تدریج پایین آمدن و نیم ساعت بعد پا بر زمین می گذارند.

پس ازفرود، این زن ابتدا توسط پلیس دستگیر می شود و سپس به ماموران امداد پزشکی برای اقدامات درمانی تحویل داده می شود. علت دستگیری زن این بود که وی با رفتن غیرمجاز به بالای جرثقیل قانون شکنی کرده است.

گفته شده این زن در تمام این چند ساعت آرامش خود را حفظ کرده و کاپیتان راب وانفور که او را با موفقیت به پایین آورده گفته که زن به او کمک هم می کرده، کاپیتان راب وانفور از نیروهای بسیار باتجربه آتش تشانی تورنتو با 22 سال سابقه است.

به گزارش کندین پرس، اعتقاد ماموران آتش نشانی بر این است که این زن ابتدا از جرثقیل بالا رفته و بعد با خزیدن روی بازوی متحرک آن به انتهای آن رفته و بعد از یک کیبل به پایین می خزد و روی میله باریک و کوتاه آن قرار می گیرد و همانجا گیر می کند.

این زن از سوی پلیس تورنتو به خاطر اقدام غیرقانونی به اتهام mischief باید در دادگاه حاضر شود.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید