ظاهر شدن عکسهای زنان در یک وب سایت بدون اطلاع آنها!

پ پ پ

در یک ماه گذشته، دختر خانم 24 ساله ای به نام رکسان با فرستادن پیغام از طریق فیس بوک برای چندین و چند تن از خانمهای ساکن انتاریو، آنها را گوش به زنگ کرده که عکسهایشان سر از وب سایتی درآورده به نام Anon-IB که عکـس افـراد را بـه اشتراک می گذارد. نکته اینجاست که عکسهای بعضی از خانمها بدون اطلاع آنها و به صورت دستکاری شده و همراه با اطلاعات شخصی آنها به اشتراک گذاشته شده.

رکسان که ساکن تورنتو است خودش 4 سال پیش متوجه شد که عکسهایش بدون اطلاع او روی این سایت پست شده. کاربران این وب سایت تصاویری را به اشتراک می گذارند که اغلبشان بیش از حد سکسی هستند.

رکسان از ترس اینکه کارش آسیب نبیند، از افشای نام خانوادگی خود خودداری کرده.آگهی

نکته این جاست که در این سایت، اطلاعات مربوط به صاحبان عکسها آنقدر زیاد است که هر کس بخواهد با کمی تلاش می تواند مشخصات فردی که عکسش به اشتراک گذاشته شده را پیگیری کند، و اگر کسی نیت بدی داشته باشد به این ترتیب می تواند افرادی که عکسشان بدون اطلاعشان به اشتراک گذاشته شده را در فشار قرار دهند؛ در حالی که این افراد حتی خودشان نمی دانند که عکس زیاد سکسی شان در این سایت به اشتراک گذاشته شده.

بعضی از این عکسها دست کاری شده اند، و مثلا زنی که یک عکس معمولی در صفحه فیس بوک خود داشته ممکن است این عکسش دست کاری شده و به صورت لختی درآمده و بدون اطلاع او در این وب سایت به اشتراک گذاشته شده باشد.

این عکسها معمولا همراه با اسم فرد، حروف اول نام خانوادگی او و محل زندگی او در سایت مذکور به اشتراک گذاشته شده اند؛ بنابر این با وارد کردن این مشخصات در اینترنت (مثل فیسبوک) به راحتی می توان این افراد را پیدا کرد. رکسان خودش زنان دیگر را به همین شیوه پیدا کرده و به آنها خبر داده که عکسشان در سایت مذکور پست شده. نکته این جاست که این وب سایت خودش را با جمله «بهترین محل عکسهای ناشناس» Best Anonymous Image Board معرفی می کند.

این سایت برای هر کشور یک بخش جداگانه دارد که کانادا هم یکی از کشورهاست، و در زیر هر کشور صفحاتی برای هر شهر و یا حتی هر دانشگاه دارد.

میزان اطلاعـات بـه حدی است که کاربران می توانند گاهی تصاویر سکسی افرادی را ببینند که متوجه می شوند آنها را می شناسند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید