شنا در خیابانهای ساسکاتون!

پ پ پ

ریزش باران شدید در ساسکاتون در عصر دوشنبه 10 جولای چنان بوده که ظاهرا برخی را به فکر شنا در خیابانهای این شهر انداخته. عکسی نیز از کانوسواری چند نفر در خیابانهای شهر پخش شده.

سیلاب خیابانها را بند آورده و زیرزمین ها را پر کرده.

به گفته سخنگوی محیط زیست کانادا دانه های تگرگ به بزرگی سکه 25 سنتی مجاری سیلاب را مسدود کرده و سقف خانه ها را سفید کرده که گویی در جولای برف باریده!آگهی

ساسکاتون بزرگترین شهر استان ساسکاچوان است که در کنار بزرگراه سراسری کانادا واقع شده و جمعیت آن 246 هزار نفر است.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید