روز جهانی زن و نظرسنجی از کانادایی ها:

سهم زنان در رهبری کانادا و جهان

پ پ پ

اغلب کانادایی ها فکر می کنند که در پارلمان کانادا تعداد زنان به اندازه کافی است. اما چنین نیست و تعداد مردان خیلی بیشتر است.

طبق نظرسنجی موسسه Abacus Data که مشترکا با ‘صدای برابر’ Equal Voice انجام و در آستانه روز جهانی زن منتشر شده، بیش از نیمی از کانادایی ها (58 درصد) معتقدند که به اندازه کافی یا بیش از نیاز، زنان در پارلمان حضور دارند. 42 درصد معتقدند که این میزان کم است.

تخمین درصد زنان در مجلس
در حالی که میزان واقعی درصد زنان در مجلس 26 درصد است (۸۸ نماینده زن و۲۵۰ نماینده مرد)، اما متوسط کانادایی ها تخمین زده اند که 31 درصد نمایندگان زن هستند. بیش از 60 درصد فکر می کردند که بیشتر از 26 درصد نمایندگان مجلس کانادا زن هستند. 26 درصد نیز معتقد بودند که کمتر از 22 درصد مجلس را زنان تشکیل می دهند. نکته عجیب اینکه 11 درصد فکر می کردند بیش از نیمی از مجلس را زنان تشکیل می دهند.آگهی

در مورد زمان لازم برای رسیدن به تساوی میان زن و مرد در مجلس، در حالی که 25 درصد معتقدند که هرگز تعداد زنان با مردان در مجلس برابر نخواهد شد، اغلب کانادایی ها (53 درصد) معتقدند که 14 سال طول خواهد کشید که تساوی تعداد نمایندگان زن و مرد اتفاق بیفتد.
با این حال موسسه «صدای برابر» که یک موسسه ملی دو زبانه با گرایشات چند حزبی است معتقد است که با رشد کنونی 91 سال طول خواهد کشید که در مجلس کانادا تعداد زنان با مردان مساوی شود.

women
چه موانعی در سر راه انتخاب شدن زنان وجود دارد؟

در میان کانادایی ها یک تفاهم کلی برای پاسخ به سئوال فوق وجود ندارد. سه عامل زیر به ترتیب از سوی30، 28 و 26 درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی بعنوان موانع اصلی دانسته شده اند:

  1. به علت اینکه سیاست درباره کشمکش، منفی گرایی و حملات شخصی است زنان بـرای شرکـت در آن از خـود علاقه نشان نمی دهند.
  2. احزاب سیاسی زنان را برای حوزه هایی که شانس بردن دارند، برنمی گزینند.
  3. ملاحظات خانوادگی زنان را از شرکت در انتخابات باز می دارد.

12 درصد نیز معتقدند کانادایی ها نمی خواهند به زنان رای دهند و 5 درصد هم معتقدند که برای جمع آوری همیاری زنان به نسبت مردان با دشواری بیشتری روبرو هستند.

در جواب سئوال آیا شما زنی را برای انتخاب شدن توصیه می کنید؟ تنها 40 درصد کانادایی ها ابراز آمادگی کرده اند. 34 درصد اشتیاقی ندارند (22 درصد هرگز توصیه نخواهند کرد) و 26 درصد 50ـ50 بوده اند.

نکته جالب اینکه پاسخ 23 درصد از زنان شرکت کننده در نظر سنجی در باره این سؤال «هرگز» بوده که از متوسط تمام کانادایی ها اندکی بیشتر است (22 درصد).

از سوی دیگر مطالعات علمی نشان داده است که حضور زنان در مجالس قانونگذاری اولویت های پارلمانها را تغییر داده و می دهد.

احتمال توصیه کردن
«آیا توصیه می کنید خانمها در سیاست شرکت کنند؟»
این سئوالی است که از کانادایی ها پرسیده می شود. آنها که توصیه نمی کنند چه دلایلی دارند؟
ااکثر کسانی که معتقدند این ماهیت منفی گرایانه سیاست است که مانع حضور زنان در مجالس می شود، احتمال بیشتری دارد که زنان را به شرکت در انتخابات توصیه کنند.

یک تفاوت دیگر در میان زنان و مردان در نتایج این نظرسنجی دیده شده است و آن تعیین اولویتهای متفاوت زنان و مردان در صورت کاندیدا شدن است. اولویت زنان در معتدل کردن قیمت مسکن 9 درصد از اولویت مردها جلوتر بودند. زنان همچنین در بهبود سیستم درمان 8 درصد و در مقابله با تغییرات آب و هوایی 6 درصد از مردان جلوتر بودند.

در مقابل اولویت مردان در کاهش بدهی 9 درصد و در پایین آوردن مالیات شرکتها 7 درصد از اولویت زنان بیشتر بوده است.

فکر می کنید نمایندگی 50 درصد جمعیت کانادا توسط ۲۶ درصد نمایندگان زن کم است؟
پس کافیست به ۹۶ سال پیش برگردیم، زمانی که Agnes Campbell Macphai تنها زن انتخاب شده از مجموع 235 کرسی در انتخابات سال 1921 بود. ۲۳۴ نماینده دیگر مرد بودند. (زنان بومیان کانادا در سال 1960 صاحب حق رای شدند.) بر مبنای همین میزان رشد (0.4 درصد در 1921 تا 26 درصد در 2015 طی 94 سال) است که «صدای برابر» پیش بینی می کند که 91 سال دیگر جهت رسیدن به تساوی جنسیتی Gender Parity در مجلس کانادا زمان لازم است.

زنان در پارلمانهای دنیا
در 21 سال گذشته (1995 تا جون 2016) میزان مشارکت زنان در مجالس ملی کشورهای دنیا از 11.3 درصد به 22.8 درصد افزایش یافته و یا دوبرابر شده است. مجلس رواندا در ژانویه 2017، 64 درصد کرسی هایش در اختیار زنان بود که رتبه اول را در دنیا به خود اختصاص داده. کانادا با 26 درصد مقام 62 و ایران با 6 درصد مقام 177 را در میان 193 کشور دنیا دارند.

بر گرفته از گزارش اخیر Inter-Parliamentary Union که "سازمانی بین المللی است که توجه آن بر روی گفتگو میان پارلمانهای جهان برای صلح و همکاری و برای استقرار دمکراسی بر مبنای نمایندگی" است.

بر گرفته از گزارش اخیر Inter-Parliamentary Union “سازمانی بین المللی که توجه آن بر روی گفتگو میان پارلمانهای جهان برای صلح و همکاری و برای استقرار دمکراسی بر مبنای نمایندگی” است.

مجلس یمن با 275 نماینده مرد در کنار قطر دو کشوری هستند که هیچ نماینده زن ندارند.

38 کشور از جمله ژاپن، ایران، کویت و لبنان زیر 10 درصد نماینده زن دارند. در میان 14 کشور با 40 درصد یا بیشتر نماینده زن، تنها 4 کشور ایسلند، سوئد، فنلاند، و نروژ از گروه کشورهای موسوم به دمکراسی های قدیم قرار دارند. بولیوی با 53 درصد و کوبا با 49 درصد مقامهای دوم و سوم بالاترین میزان زنان در پارلمانها را در سال 2017 در اختیار دارند.

عربستان سعودی
در سال 2017 با 20 درصد (30 نماینده زن در مجموع 151 کرسی) در کنار اندونزی در مقام 97 حتی از آمریکا (19 درصد) در مقام 104 جلوتر است. این در حالی است که این کشور تنها 5 سال پیش (ژانویه 2012) در کنار 7 کشوردیگر بدون داشتن حتی یک نماینده زن در انتهای لیست رده بندی 144 کشور دنیا قرار داشت.

در ژانویه 2013 ملک عبدالله پادشاه سعودی طی حکمی مقرر کرد که زنان در مجلس شورا می توانند حضور داشته باشند و سهمیه ۲۰ درصدی برای آنان مقرر کرد. با انتصاب ۳۰ زن یا ۲۰در صد مجلس۱۵۰ نفری که مردان هم در آن انتصابی هستند، در این سال عربستان توانست مقام خود را از آخر لیست به تقریبا وسط رده بندی (98 در میان 193 کشور) برساند. هم اکنون آمریکا با ۱۹ درصد نمایندگان زن در لیست رده بندی پایینتر از عربستان قرار دارد.

متوسط نمایندگان زن در کشورهای عربی در همین تاریخ 18 درصد بود.

سایر حوزه های سیاست و رهبری
در ژانویه 2017، در میان سران کشورها 10 زن به عنوان رهبر کشور و 9 زن به عنوان رئیس دولت، در جهان وجود داشته اند.

در ژانویه 2015 تنها 17 درصد اعضای کابینه دولتها را زنان تشکیل می دادند. در اکتبر همین سال جاستین ترودو با اختصاص50 درصد از وزیران کابینه اش به زنان، کانادا را جزء یکی از کشورهای با بالاترین میزان مشارکت زنان در کابینه قرار داد.

جنبه های دیگر حضور زنان در کشورهای جهان
با این حال رتبه بندی دیگری از میزان مشارکت زنان در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ـ علاوه بر امور سیاسی کشورها ـ از طرف مرکز مطالعات اقتصادی دنیا World Economic Forum وجود دارد. این مرکز نتیجه تحقیقات خود را با عنوان «رتبه بندی فاصله جنسیتی در دنیا» Global Gender Gap Index که در آن علاوه بر مشارکت زنان در امور سیاسی کشورها میزان نقش آنان در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است، منتشر میکند.

در رتبه بندی سال 2015 (و ۲۰۱۶) این مرکز، ایسلند، نروژ، و فنلاند رتبه اول تا سوم، و یمن، پاکستان و سوریه رتبه اول تا سوم از پایین جدول را به خود اختصاص داده اند. در این رتبه بندی کانادا مقام 30، عربستان 134 و ایران 141 (در سال ۲۰۱۶ عربستان رتبه ۱۴۱ و ایران رتبه ۱۳۹ را داشته) را دارند.

مشهود ناصری تحصیل کرده دانشگاه صنعتی شریف تهران است که کار فرهنگی، نویسندگی و ترجمه را از دوران دانشجویی آغاز کرده و بیش از 30 سال فعالیت و اشتغال او در ظرفیت مهندسی و پژوهش علمی، در 7 سال اخیر با کار نویسندگی در سلام تورنتو همراه بوده است. انعکاس دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه کاناداییان ایرانی تبار و حضور جدی در فعالیتهای اجتماعی و محیط زیستی مورد توجه ویژه اوست.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید