سفر به سراسر کانادا

سفری به شهرهای استان آلبرتا

پ پ پ

به مناسبت یکصد و پنجاهمین سال تولد کانادا هر هفته به نقاط مختلف کانادا سر زده و از دیدنی هایش برایتان می نویسیم.

جایگاه بشقاب پرنده
این مکان، مرکز دیدنی شهر سنت پل St. Paul در آلبرتاست که در سال 1967 به وزن 130 تن و قطر 12 متر ساخته شده است. روی تابلوی کنار آن نوشته شده: جمهوری سنت پل (استار گیت آلفا) جایی که اولین محل فرود بشقاب پرنده در آنجا تعیین شده است، و آرزو
کرده اند که بشر فضای لایتناهی را از جنگ و جدل و کشتار محفوظ بدارد. ضمنا روی این تابلو ورود همه مهمانان به شهر سنت پل را چه از زمین و چه از کرات دیگر خوش آمد گفته اند!

جمهوری سنت پل

جمهوری سنت پل

کدوی شهر اسموکی لیک Smoky Lake آلبرتا 
به وزن 12000 پوند و قطر 1.5 متر به عنوان سمبلی از اهمیت کدو در شهرت این شهر شناخته شده است، زیرا همه ساله جشنواره پرورش کدو در این منطقه برگزار می گردد.آگهی
سمبلی از اهمیت کدو

سمبلی از اهمیت کدو

خرس و قو
نام این اثر فلزی است که در شهر سوان هیلز آلبرتا ساخته و نصب شده است و دفاع قو از آشیانه اش را در مقابل خرس نشان داده است.

وزن قو 317 کیلو، آشیانه اش 159 کیلو و وزن خرس 498 کیلو می باشد. جنس هر سه از فلز است که با قرار دادن قطعات کوچک فلز (جمعا 20000 قطعه) این کار انجام شده است.

وزن قو 317 کیلو، آشیانه اش 159 کیلو و وزن خرس 498 کیلو می باشد.

وزن قو 317 کیلو، آشیانه اش 159 کیلو و وزن خرس 498 کیلو می باشد.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید