سرقت از 8 بانک جنوب انتاریو طی 7 روز

پلیس تورنتو مرد 53 ساله ای را به اتهام سرقت از 8 بانک طی 7 روز دستگیر کرد.

به گفته پلیس، این بانکزنی ها از 21 جولای آغاز شده که طی آن متهم به صندوقداران نزدیک می شده و یادداشتی به آنها می داده حاکی از آنکه وی اسلحه به همراه دارد. متهم سپس پولها را می گرفته و از محل فرار می کرده.

به گفته پلیس، بعضی از دزدیها تنها به فاصله چند ساعت از هم صورت گرفته.آگهی

هفت بانک در تورنتو و یکی در پیتربورو بوده اند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید