سرعت مجاز در بعضی خیابانهای منطقه یورک کاهش یافت

پ پ پ

یکی از نشانه های افزایش جمعیت در منطقه یورک این است که مسئولان این منطقه تصمیم گرفتند حداکثر سرعت مجاز را در بعضی از خیابانها و جاده ها کاهش دهند.

از همین هفته حداکثر سرعت رانندگی در بعضی از این خیابانها چنین کاهش یافت و به اجرا درآمد. این کاهش سرعت از همین هفته به اجرا درآمد و برای نمونه در خیابان بی ویو از جنوب خیابان 19th تا شمال استافویل از 70 کیلومتـر بـه 60 کیلومتـر در ساعت کاهش یافت.

تغییرات دیگر به قرار زیر است:آگهی

Roads with revised speed limits include:

  • Pefferlaw Road from Lake Ridge Road to Griffith Avenue – 80 km/h to 60 km/h
  • Pefferlaw Road from Highway 48 to Lindell Road – 70 km/h to 60 km/h
  • Bayview Avenue from south of 19th Avenue to north of Stouffville Road – 70 km/h to 60 km/h
  • King Road from east of 8th Concession to west of 8th Concession – 60 km/h to 50 km/h
  • King Road from west of 8th Concession to east of Weston Road – 80 km/h to 70 km/h
  • Donald Cousens Parkway from Major Mackenzie Drive to Highway 7 – 70 km/h to 60 km/h
  • York/Durham Line from south of Stouffville Main Street to south of 19th Avenue – 80 km/h to 60 km/h
  • Teston Road from Pine Valley Drive to Jane Street – 70 km/h to 60 km/h
  • Pine Valley Drive from Teston Road to Major Mackenzie Drive – 70 km/h to 60 km/h

 

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید