زنی که با 60 حیوان خانگی بدرفتاری می کرد!

پ پ پ

زنی که در شهر بروکسل انتاریو (در 50 کیلومتری گودریچ) حدود 60 حیوان را در شرایط غیربهداشتی نگهداری می کرد، به گناه خود ـ بدرفتاری با حیوانات ـ اعتراف کرد.

انجمن پیشگیری از بدرفتاری با حیوانات در انتاریو در 16 مارچ گذشته با حکم قضایی به بازرسی از خانه این زن رفت و متوجه شد که در این خانه 22 گربه، 21 سگ و تعدادی حیوان دیگر در شرایط بسیار بد و غیر بهداشتی در چندین قفس کوچک نگهداری می شوند.
کارآگاهان پلیس حتی دو بز در داخل اتاقکی بدون پنجـره و نور و بدون آب و غذا پیدا می کنند.

این زن 53 ساله به نام جینا پلات خود را گناهکار شناخته که به دو سال محرومیت از داشتن حیوان خانگی محکوم شد.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید