رقص طوفان بی نهایت

پ پ پ

این برنامه که در مرکز هنری تورنتو برگزار میشود اجرای رقصی با طراحی حرکت «نُوا باتاچریا» است. او به همراه چهار رقصنده خوب تورنتو به رقصی تلفیقی از سبک کلاسیک هندی با معاصر کانادایی را ارائه می دهند. در این اجرا داستانی وجود ندارد که آن را دنبال کنید، بلکه شما به تماشای نمایشی فیزیکی و احساسی از چیزهایی که ممکن است برای هرکس در زندگی اش رخ دهد می نشینید. این سفر با درد آغاز می شود و با یافتن صلح به پایان می رسد. نقطه پایانی اجرا جایی است که می شود زندگی کرد، عشق ورزید، خندید و حمایت کرد. مدت اجرا یکساعت است. قیمت بلیط 30 دلار است.

Infinite Storms

When: Thursday, Jan.26 to Saturday, Jan.28 at 8 pm
               Sunday, Jan 29 at 4 pm
Where: The Theatre Centre,
The Franco Boni Theatre, 1115 Queen St. West, Toronto
Website: theatrecentre.org

Loading Facebook Comments ...