رفتار بیرحمانه پلیس اتاوا با زن جوان

پ پ پ

حادثه 9 سال پیش اتفاق افتاد. محاکمه سال گذشته انجام شد و 9 روز طول کشید. شاکی زنی بود که 9 سال پیش توسط پلیس اتاوا به غلط دستگیر شده و برای چند ساعت به صورت برهنه در سلول نگه داشته شده بود. او از پلیس اتاوا به دادگاه شکایت کرده بود. سرانجام قاضی دادگاه عالی انتاریو به ماموران پلیس اتاوا دستور داد 254 هزار دلار خسارت به این خانم بپردازند.

این خانم که رکسان کار Roxanne Carr نام دارد بعد از شنیدن حکم دادگاه گفت: «کار پلیس دلم را شکست.»

خانم کار در بیاینه ای که توسط وکیلش صادر شد می گوید: «صبر و تحمل نعمت است، بعضی وقتها ارزشش را دارد که این همه صبر کنید زیرا صبر شما موجب کمک به دیگران می شود.»آگهی

خانم سیلویا کورتورن قاضی دادگاه عالی انتاریو در حکم تعیین غرامت، چندین نفر از ماموران پلیس اتاوا را به خاطر یکسری اتفاقات آزاردهنده خطاکار دانسته و البته پیکان قضاوت خود را متوجه یکی از افسران پلیس به نام مایکل ادلارد کرده که در آگوست 2008 زنجیره ای از رفتارهای بیرحمانه را موجب شد.

قاضی سیلویا کورتورن در بررسی های خود دریافته که مایکل ادلارد هیچ دلیلی برای دستگیری بدون حکم جلب رکسان کار به خاطر آنچه که حداکثر یک اختلاف بین مالک و مستاجر بوده نداشته. این افسر سپس از نیروی مازاد بر احتیاج برای دستگیری خانم کار استفاده کرده به طوری که خانم کار دچار آسیب هایـی نظیـر شکستن استخوان در ناحیه مچ دست شده.

چگونگی دخالت پلیس
مدارک دادگاه نشان می دهد خانم رکسان کار که در آن زمان بیست و چند سال بیشتر نداشته قسمتی از یک خانه را در اتاوا از دوست پسرش اجاره کرده بود. ولی این دوست پسر به پلیس زنگ می زند و می گوید می خواهد رکسان کار خانه را ترک کند. رکسان کار به همراه یکی از دوستانش روی پله های جلوی خانه نشسته و در حال صحبت بوده که گروهبـان پلیـس مایکل ادلارد سر می رسد و در کمتر از8 دقیقه رکسان را به زمین انداخته و دستگیر می کند.

قاضی دادگاه اظهارات ضد و نقیض گروهبان ادلارد را رد می کند که گویا نگران حمله رکسان به خود بوده؛ رکسان در آن هنگام مبلغ اجاره را تمام و کمال پرداخت کرده بوده و حق داشته در خانه بماند.

اوضاع آنگاه زشت تر می شود که رکسان کار به صندلی عقب اتومبیل پلیس پرت می شود و به ایستگاه پلیس برده می شود.

در ایستگاه پلیس
فیلم های ویدیویی نشان می دهد که رکسان کار در حالی که با صورت به روی کف دراز کشیده بوده وقت و بی وقت توسط افسران پلیس مورد تفتیش و بازخواست قرار می گیرد و در آن لحظات که رکسان کاملا مطیع بوده، مامور دیگری برای بردن او به سلول به او دستبند می زند و به نظر می آید در اینجا نیز مچ دست او می شکند.

وکیل رکسان کار در این بیانیه می گوید: «حتی با یک حیوان نیز کسی اینگونه رفتار نمی کند.»

وقتی رکسان به سلول برده می شود در آنجا در حالی که حالا دو شکستگی در استخوان مچ دارد، افسران پلیس با این پیش فرض که او قصد خودکشی دارد، لباس هایش را از تن او بیرون می آورند و سعی می کنند پیراهنش را به دور گردنش ببندند. سپس رکسان برای بیشتر از دو ساعت به همان حالت مجروح و برهنه در سلول رها می شود.

سرانجام افسران لباسهای رکسان را به او پس می دهند و اجازه می دهند محل را ترک کند.

رقم غرامت
در نهایت، قاضی سیلویا کورتورن تعیین کرد که مبلغ 90 هزار دلار خسارت کلی، 120 هزار دلار برای درآمدهای از دست رفته و 37 هزار دلار بابت امور مشاوره و تسکینی به رکسان کار پرداخت شود. قاضی همچنین دستور داد که بورد پلیس اتاوا و چهار افسر دخیل در درآوردن لباسهای رکسان و رها کردن او به صورت برهنه در سلول، 7500 دلار نیز به خاطر زیر پا گذاشتن حقوق وی به رکسان پرداخت کنند.

خسارت بابت هزینه های حقوقی و بهره نیز می باید جداگانه حساب شود.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید