دستگیری 5 نوجوان به اتهام سرقت مسلحانه

پ پ پ

در شهر «بله ویل» انتاریو پنج نوجوان متهم به سرقت مسلحانه شدند.

پلیس انتاریو می گوید این نوجوانان جمعه شب گذشته با اسلحه وارد خانه ای شده و پول، لباس و لوازم الکترونیک ساکنان را دزدیده اند.

کمی بعد پلیس در 65 کیلومتری محل سرقت به اتومبیلـی مشکـوک می شود، آن را متوقف می کند و پنج نوجوان را دستگیر می کند. سه پسر 19 ساله، یک دختر 19 ساله و پسر 17 ساله اکنون متهم به سرقت مسلحانه، استفاده از اسلحه هنگام تبهکاری، و در اختیار داشتن لوازم دزدی و ماری جوانا هستند و باید به دادگاه پاسخ دهند.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید