در میان خبرها: در جستجوی قربانیان زلزله

«زنان گریه کنان دست به سوی خدا برداشته اند، امدادگران با بیل مکانیکی و تجهیزات سنگین به بیرون آوردن اجساد از زیر آوار ادامه می دهند. مقامات تعداد کشته شدگان تا صبح سه شنبه را حداقل 530 نفر اعلام کرده اند، خیلی ها نگرانند که تعداد قربانیان در سر پل ذهاب و دهکده های اطراف مرز ایران و عراق باز هم بیشتر شود.»

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید