دبیرستانهای هنر تورنتو در تسخیر دانش آموزان سفید از خانواده های ثروتمند

پ پ پ

تحقیق تازه ای که توسط انستیتوی مطالعات آموزشی انتاریو، وابسته به دانشگاه تورنتو انجام شده حاکی است که دبیرستانهای هنر تورنتو در تسخیر دانش آموزان سفید از خانواده های ثروتمند هستند؛ حال آنکه تورنتو یکی از متنوع ترین مناطق آمریکای شمالی از نظر گونه گونی قومی و نژادی است.

در این تحقیق 550 دانش آموزی که از مدارس راهنمایی Middle School وارد سال نهم سه دبیرستان عمومی ویژه هنر در تورنتو شده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. در تورنتو مجموعا 4 دبیرستان عمومی ویژه هنر وجود دارد. بودجه مدارس عمومی از سوی دولت انتاریو تامین می شود.

پژوهشگران متوجه شده اند که 67 درصد این دانش آموزان سفید هستند حال آنکه سفیدها فقط 29 درصد از دانش آموزان دبستانهای تورنتو را تشکیل می دهند.آگهی

نتایج دیگر تحقیق
این تحقیق نشان می دهد احتمال اینکه اولیای دانش آموزان دبیرستانهای هنر دارای تحصیلات دانشگاهی باشند بیشتر است.

این تحقیق حاکی است بیشتر از نیمی از این دانش آموزان از دبستانهایی می آیند که تنوع قومی چندانی ندارند.

56.7 درصد از دانش آموزانی که در سال نهم دبیرستانهای هنر تورنتو ثبت نام می کنند از خانواده های با درآمد بالا هستند.

در کل اولیای 53.2 درصد دانش آموزان دبستانهای تورنتو دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، اما در مورد دانش آموزان دبیرستانهای هنر این میزان 73.2 درصد است.

57 درصد دانش آموزانی که وارد دبیرستانهای هنر تورنتو می شوند، از 18 دبستان معین هستنـد حـال آنکـه تعـداد دبستانهایی که می توانند دانش آموز برای دبیرستانهای هنر آماده کنند 195dFeeder Schools  دبستان است.

منبع: انستیتوی مطالعات آموزشی دانشگاه تورنتو

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید