دبه کردن بعضی از خریداران به خاطر کاهش شدید قیمت مسکن در تورنتوی بزرگ

پ پ پ

بازار مسکن در تورنتوی بزرگ آرام شده ولی خریداران و فروشندگان ایام سختی را می گذرانند.

بازار مسکن تورنتو از ماه می به این سو به خاطر یکسری مقررات جدید از حرارت افتاد.

اما بعضی از کسانی که قبل از آرام شدن بازار یعنی در اوج داغی اقدام به خرید کرده و قرارداد خرید امضا کرده بودند با آرام شدن بازار دچار تردید شدند. نزدیک شدن زمان نهایی کردن معامله Closing بر این تردیدها افزود زیرا می دیدند که قیمتها همچنان پایین می آید و خانه های بیشتر و بهتری با قیمت کمتر در بازار آماده فروش است.آگهی

سردرگمی خریدار و فروشنده
وقتی خریداری برای نهایی کردن معامله جلو نیاید و جا بزند، در این صورت معلوم است که فروشنده هم دچار مشکل می شود. در بعضی موارد خریداران روز نهایی کردن معامله را عقب انداخته اند.

چرا خریداران دچار تردید شدند؟
بعضی از خریدارانی که قرارداد جدید را امضا کرده اند با گذشت یکی دو ماه متوجه شدند که اگر از معامله عقب بنشینند میزان جریمه ای که متوجه شان می شود کمتر از میزان کاهش قیمت خانه مورد معامله است.

بعضی دیگر از خریداران که قرارداد خانه موردنظر را به صورت غیر مشروط Unconditional امضا کرده بودند با تغییرات شدید بازار و مقررات، متوجه شدند که مبلغ مورگیج مورد نظر را نمی توانند دریافت کنند زیرا هنگام ارزیابی خانه از سوی بانک دچار مشکل می شوند؛ به خاطر اینکه ارزش خانه هنگام ارزیابی بسیار کمتر از رقم خرید می باشد.

یکی از مشاوران املاک به روزنامه تورنتواستار گفته: «متوسط قیمت خانه ها در ماه جولای در شهر بری (در شمال تورنتو) 471.822 دلار بوده، حال آنکه این رقم در ماه مارچ گذشته 570.199 دلار بوده: یعنی 100 هزار دلار کاهش!»

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید