دانش آموزان دبیرستانهای انتاریو گل کاشتند!

پ پ پ

در طول 12 سال درصد فارغ التحصیلان دبیرستان های انتاریو 18 درصد بیشتر شده و به رقم تاریخی 86.5 درصد رسیده.

در سال 2004 تنها 68 درصد از دانش آموزان دبیرستانی از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودند.

علت:
کارشناسان علت این موفقیت را برنامه های ابتکاری نظیرآگهی

-Specialist High Skills Majors
-Dual Credits
-Cooperative Education

می دانند که به دانش آموزان کمک می کند به سمت درسهایی بروند که به کارهای مورد علاقه شان نزدیک تر است.

Loading Facebook Comments ...