دانش آموزان دبیرستانهای انتاریو گل کاشتند!

در طول 12 سال درصد فارغ التحصیلان دبیرستان های انتاریو 18 درصد بیشتر شده و به رقم تاریخی 86.5 درصد رسیده.

در سال 2004 تنها 68 درصد از دانش آموزان دبیرستانی از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودند.

علت:
کارشناسان علت این موفقیت را برنامه های ابتکاری نظیرآگهی

-Specialist High Skills Majors
-Dual Credits
-Cooperative Education

می دانند که به دانش آموزان کمک می کند به سمت درسهایی بروند که به کارهای مورد علاقه شان نزدیک تر است.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید