جشنواره داستانگویی تورنتو در هاربرفرانت

پ پ پ

در این جشنواره که یکشنبه 2 اپریل در هاربرفرانت برگزار می شود داستانهایی از کبک، ژاپن، اتیوپی، ایران، نیوفانلند، زیمباوه و دیگر نقاط دنیا گفته می شود. از برنامه های جالب دیگر می توان به مسابقه و پیک نیک اشاره کرد. 

When: Sunday, April 2 at 11:00 Am to 5:00 Pm
Location: Harbourfront Centre,
235 Queens Quay West, Toronto, Ontario M5J 2G8
FB Page: www.facebook.com/events/1775512336103048

Toronto Storytelling Festival

Loading Facebook Comments ...