جدال بوئینگ با بمباردیه بر سر چیست؟

بوئینگ می گوید برای این از بمباردیه شکایت کرده که نگذارد بمباردیه با استفاده از سوبسید دولت کانادا نوع بزرگتری از سری هواپیماهای CSeries تولید کند.

کمپانی هواپیماسازی بوئینگ آمریکا هفته گذشته شکایت نامه ای به کمیسیون تجارت بین المللی ایالات متحده تحویل داد که دلایل منازعه تجاری بین بوئینگ و بمباردیه را روشن می کند.

بوئینگ و بمباردیه دو کمپانی بزرگ تولیدکننده هواپیما هستند.آگهی

بوئینگ در شکایت نامه 109 صفحه ای خود می گوید اگر به موضوع سوبسیدهایی که دولت کانادا به بمباردیه می دهد رسیدگی نشود، بمباردیه در موقعیتی قرار می گیرد که خواهد توانست هواپیماهای بزرگ تک جزیره ای Single-aisle بسازد ـ و این همان استراتژی ای است که توسط کمپانی ایرباس فرانسه به کار برده شد.

بمباردیه در سند جداگانه ای که به دادگاه داده می گوید تلاش بوئینگ برای محروم کردن بمباردیه از بازار «گمراه کننده» است.

بمباردیه می گوید شکایت بوئینگ مثل آن است که از کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا خواسته شود یک دنیای خیالی برای آینده در نظر بگیرد.

بمباردیه می گوید هواپیماهای جت تجاری CSeries آن تهدید عاجلی برای بوئینگ نیسـت زیـرا بوئینـگ هواپیمـای مشابهی نمی فروشد و تولیداتش برای هشت سال آینده سولدآوت شده.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید