جاستین ترودو: به ما اطمینان داده شده از سفر کانادایی های دارای شهروندی مضاعف به آمریکا جلوگیری نخواهد شد!

پ پ پ

شهروندان کانادا که دارای شهروندی مضاعف از هفت کشور ایران، عراق، لیبی، یمن، سوریه و سومالی هستند به روال همیشگی میتوانند به آمریکا سفر کنند و ممنوعیت وضع شده از سوی دانلد ترامپ بر سفر شهروندان هفت کشور مذکور اثری بر دارندگان پاسپورت کانادایی نخواهد داشت.

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در توئیتی به همین مناسبت در شنبه شب گذشته گفت: «مشاور امنیت ملی آمریکا مایکل فلین تائید کرده است این ممنوعیت اثری بر دارندگان پاسپورت کانادایی از جمله شهروندان مضاعف نخواهد داشت.»

آقای ترودو در این توییت همچنین گفته: «به ما اطمینان داده شده است که با کسانی که پاسپورت کانادایی دارند با همان پروسه همیشگی بر خورد خواهد شد.»آگهی

خبرگزاری کندین پرس روز شنبه گزارش داد: «خانم کیت پورچیس Kate Purchase مسئول ارتباطات جاستین ترودو با ارسال ایمیل گفته: «به ما اطمینان داده شده که با شهروندان کانادایی که با پاسپورت کانادایی (به آمریکا) سفر میکنند با همان پرسه همیشگی رفتار خواهد شد.»

قبلا وزارت خارجه آمریکا گفته بود که از ورود کانادایی های دارای شهروندی مضاعف (شامل شهروندی یکی از آن هفت کشور) نیز نظیر شهروندان همان هفت کشور جلوگیری خواهد شد.

خانم کیت پورچیس در ایمیل خود گفته دانیل جین مشاور امنیت ملی جاستین ترودو و دیگر مقامات کانادایی با همتایان آمریکایی خود از جمله مایکل فلین مشاور امنیت ملی دانلد ترامپ در تماس هستند و مایکل فلین تائید کرده که ممنوعیت مذکور شامل دارندگان پاسپورت کانادایی از جمله شهروندان مضاعف نمی شود.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید