تلویزیونهای کیبل در کانادا؛ کاهش شدید مشترکین

پ پ پ

هر سال دودرصد از تعداد کانادایی هایی که اشتـراک تلویزیونهـای کیبل را قطع می کنند کم می شود.

در سال گذشته 220 هزار کانادایی اشتراک تلویزیونی شـان را کنسل کردند. انتظار می رود امسال این تعداد باز هم بیشتر شود و به 247 هزار نفر برسد. به این ترتیب سالی دو درصد از تعداد دارندگان اشتراک کانالهای تلویزیونی کم می شود.

گروه تحقیق و پژوهش Convergence می گوید 3.8 میلیون خانوار کانادایی در حال حاضر فاقد سرویس مرسوم اشتراک کانالهای تلویزیونی هستند که حدود 26 درصد خانواده های کانادایی است.آگهی

امسال این میزان به 28.4 درصد می رسد.

کورپوریشن های بزرگ ارتباطات کانادا برای جلوگیری از ریزش مشتریان شروع به افزودن سرویس های جدید تلویزیونی نظیر Streaming کرده اند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید