?What has Trump been smoking

ترامپ چی کشید ه بود؟

پ پ پ

بعد از آنکه دانلد ترامپ در گردهمایی با هوادارانش در فلوریدا صحبت از یک حمله تروریستی موهوم در سوئد کرد و خطاب به حاضران گفت: «ببینید دیشب در سوئد چه اتفاق افتاده!»، نخست وزیر سابق سوئد به تمسخر سخنان ترامپ پرداخت و پرسید: «معلوم نیست ترامپ چی داره می کشه؟» ?What has Trump been smoking

روزنامه سوئدی Aftonbladet هم بلافاصله یکسری اتفاقات در سوئد در شب مورد نظر ترامپ را فهرست کرد که شامل موارد زیر بوده اند:
ـ تعقیب یک راننده مست توسط پلیس، درمان کردن مردی که دچار سوختگی شدید شده بود، و اعلام هشدار نسبت به احتمال سقوط بهمن.

کارل بیلد Carl Bildt نخست وزیر سابق سوئد که نتوانسته تعجب خود را پنهان کند چنین توئیت کرده:
«سوئد؟ حمله تروریستی؟ ترامپ چی داره میکشه؟ سئوالات زیاده!»آگهی

روزنامه ایندپندنت چاپ لندن هم نوشته: «ترامپ راست می گه: در سوئد حمله ای در کار بوده، حمله نئونازی ها به یک پناهنده!»

کشور سوئد تاریخچه نیکی در پذیرش پناهندگان داره:
پذیرش 81 هزار پناهجو در سال 2014،
163 هزار پناهجو در سال 2015،
و 29 هزار پناهجو در سال 2016.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید