بررسی و رای نهایی به لایحه تحریم ایران در سنای کانادا به پاییز موکول شد

پ پ پ

همانطور که پیش از این اعلام شده بود روز ۱۳ جون ۲۰۱۷ سناتور دوید تکاچک با همراهی سناتور کرینان و سناتور هوساکاس بحث نهایی در رابطه با لایحه تحریم های غیر هسته ای علیه ایران را آغاز کردند. سناتور تکاچک در طول سخنرانی طولانی خود سعی کرد به انتقادات مطرح شده بپردازد. او بدون اشاره به نام کنگره ایرانیان کانادا به انتقادات مطرح شده از طرف کنگره و سایر کارشناسانی که در طول روند بررسی این لایحه در کمیته روابط خارجی سنا صحبت کرده بودند پاسخ داد. سناتور تکاچک از جمله در بخشی از صحبت های خود در رابطه با استاندارد دوگانه در رابطه با برخورد با ایران در مقایسه با سایر کشور های منطقه از جمله عربستان سعودی چنین گفت:

There is no double standard here — only a minimum standard that we are trying to set for re-engaging with a state entity of uniquely wretched proportions. I believe that any of my honourable colleagues, if given the option of having to live either in Iran or in most other autocratic countries, would not hesitate to choose almost any place other than Iran, because we all know that this regime is unique and it›s different.t

«هیچ استاندارد دو گانه ای وجود ندارد. تنها یک استاندارد حداقلی برای تجدید رابطه با کشوری که در شرایطی تاسف آور است وجود دارد. من یقین دارم که اگر همکاران محترم من در سنا مجبور بودند برای زندگی خود بین ایران و هر کدام از کشورهای دیکتاتوری دیگر، یکی را انتخاب کنند، حتمن هر کشوری جز ایران را انتخاب میکردند زیرا همه ی ما میدانیم که این سیستم حاکم در ایران بسیار متفاوت است.»آگهی

او در ادامه گفت:

Iran is frankly a criminal enterprise, no different from the Mafia — although there are strong arguments to be made that the Mafia are kinder and gentler souls. You do not solve the problem of the Mafia by going into business with them.m

«رک بگویم ایران یک سازمان تبهکار است، با گروه های مافیایی تفاوتی ندارد. البته دلایل بسیاری هم هست که حتی گروه های مافیایی از اینها مهربان تر و خوش خو تر هستند. شما مشکل گروهی تبهکار را با تجارت با آنها نمیتوانید حل کنید.»

گفت و گو در رابطه با لایحه تحریم ایران روز 13 جون به پایان نرسید و باقی بحث به روزهای بعدی موکول شد. در جلسات بعد از 13 جون تا 22 جون با وجود آنکه ادامه بحث در برنامه رسمی سنا بود هر روز ادامه بحث به تاخیر افتاد و در نهایت ادامه گفت و گوها و رای گیری نهایی به پاییز موکول شد.

بیژن احمدی رئیس هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا: مسلم بدانید که اگر مخالفت های جامعه ایرانی کانادایی نبود مانند گذشته این لایحه تا امروز تصویب و به مجلس نمایندگان ارجاع داده شده بود.

بیژن احمدی رئیس هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا: مسلم بدانید که اگر مخالفت های جامعه ایرانی کانادایی نبود مانند گذشته این لایحه تا امروز تصویب و به مجلس نمایندگان ارجاع داده شده بود.

بیژن احمدی رئیس کنگره ایرانیان کانادا در گفت و گوی کوتاهی در این رابطه گفت:
«هزاران نفر از ایرانیان کانادایی با سناتور های خود از سراسر کانادا تماس گرفتند و از آنها درخواست کردند که به لایحه تحریم ایران رای منفی دهند. تیم سیاسی کنگره نیز در چندین نوبت با بیش از۱۰۰ سناتور کانادا در تماس بوده با تعدادی از آنها مستقیم گفت و گو کرده و به طور مداوم اطلاعات کارشناسی را در اختیار آنها قرار داده است. خوشبختانه از طریق تماس های مردم و کار حرفه ای و کارشناسی تیم کنگره توانسته ایم تعدادی از با تجربه ترین سناتور های کانادا را متقاعد کنیم که علیه این لایحه رای دهند. بر اساس اخباری که می شنویم یکی از دلایل اصلی تاخیر پی در پی در رای گیری در رابطه با این لایحه از طرف طراح آن سناتور تکاچک، مخالفت های بسیاری ست که از طرف جامعه ایرانی کانادایی با این لایحه مطرح شده و انتقاداتی که همکاران وی بر اساس تماس های ایرانی ـ کانادایی ها در رابطه با این لایحه مطرح کرده اند. مسلم بدانید که اگر مخالفت های جامعه ایرانی کانادایی نبود مانند گذشته این لایحه تا امروز تصویب و به مجلس نمایندگان ارجاع داده شده بود. این موفقیت خوبی برای کنگره ایرانیان کانادا، جامعه ایرانی کانادایی و طرفداران صلح و دیپلماسی ست. ما به کمپین خود تا جلوگیری کامل از تصویب این لایحه ادامه خواهیم داد. به دلیل ترکیب سنا و تلاش های لابی های قدرتمند تحریم راه سختی در پیش داریم اما باید امیدوار و یکپارچه با تحریم ایران و تبعیض علیه جامعه ایرانی کانادایی مخالفت کنیم و صدای جامعه خود را به گوش سیاستمداران و نمایندگانمان برسانیم.»

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید