بازیافت 3 میلیارد قوطی و بطری خالی در انتاریو

بطری های مشروب و قوطی های آبجو که به مراکز فروش آبجو Beer Store باز می گردانید صدها شغل ایجاد کرده.

در انتاریو مصرف کنندگان می توانند بطری ها و قوطی های فلزی یا پلاستیکی یا شیشه ای مشروبات الکلی و آبجو را به مراکز فروش آبجو بازگردانند و در مقابل هر بطری یا قوطی 10 تا 20 سنت نیز پس بگیرند.

این هفته اعلام شد که تعداد قوطی ها و بطری های برگشت داده شده از زمان شروع این برنامه تاکنون به 3 میلیارد عدد رسیده.آگهی

بازیابی
نکته مهمتر بازیابی این بطری ها و قوطی هاست که با طی پروسه های لازم تبدیل به مواد مورد نیاز نظیر: بطری ها و قوطی های نو، مصالح ایزولاسیون، تخته و میله های پلاستیکی می شوند و به همین خاطر موجب ایجاد صدها شغل در انتاریو شده اند.

گفته می شود حدود 80 درصد بطری ها و قوطی های شیشه ای و آلومینیومی حاوی مشروب و آبجو که خریداری می شوند، برگشت داده می شوند.

هر سال حدود هشت میلیون تن ضایعات در انتاریو در حفره های عظیم زمینی دفن می شوند. گفته می شود هر هزار تن از مواد بازیافتی به معنای هفت شغل جدید در انتاریو است.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید