باری مانیلو می گوید سکشوالیتی اش را سالها پنهان نگه داشته

خواننده معروف باری مانیلو Barry Manilow به مجله People گفته برای چندین دهه دگرباش بودن خود را مخفی نگه داشته زیرا فکر می کرده طرفدارانش اگر مطلع شوند جا بخورند.

این هنرمند 73 ساله موسیقی در سال 2014 با مدیرش گری کیف ازدواج کرد. آنها در خانه شان در پالم اسپرینگ کالیفرنیا زندگی می کنند. باری مانیلو می گوید مخفی نگه داشتن روابط روماتنتیکش از رسانه ها پر از استرس بوده.

مانیلو که آلبوم جدیـدی در همیـن ماه بیرون می دهد می گویـد همیشه سعی کـرده زندگـی شخصـی اش را از زنـدگـی عمـومـی جـدا نگهدارد.آگهی

بعضی از ترانه های مانیلو در دهه 1970 شهرت جهانی پیدا کردند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید