اگر سکس بیشتری می خواهید هرگز طلاق نگیرید!

پ پ پ

رادیو سی بی سی به نقل از مجله زومر Zoomer Magazine
زوج ها در سنین بالا چقدر سکس دارند؟

کدام زوجها در سنین بالا بیشتر سکس دارند؟ چرا؟

برابر این گزارش، زوجهایی که بیش از 50 سال از ازدواجشان می گذرد نیز می توانند سکس داشته باشند. در حقیقت زوج های متاهل بیشتر از زوجهای دیگر سکس دارند.آگهی

مطالعه انجام شده حاکی است که زوج های سنین بالا که هنوز در ازدواج اول هستند، بیشتر از کسانی که طلاق می گیرند و دوباره ازدواج می کنند، سکس دارند.

به طور خلاصه در ازدواج اول بیشتر از ازدواج دوم سکس انجام می شود.

پس اگر می خواهید سکس بیشتری داشته باشید طلاق نگیرید!

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید