انتقاد شدید دفتر نخست وزیر از تحریف خبر توسط فاکس نیوز

به دنبال گزارش شبکه آمریکایی فاکس نیوز که مظنون تیراندازی مسجد کبک سیتی را یک مراکشی خوانده بود، دفتر نخست وزیر این شبکه را به رعایت مسئولیت خود فرا خواند.

خانم کیت پورچیس مدیر ارتباطات دفتر جاستین ترودو در اشاره به اطلاعیه خبری که توسط بیل شاین Bill Shine یکی از روسای کانال فاکس نیوز روز سه شنبه صادر صادر شد گفت: «زبان به کار رفته در این گزارش غلط و گمراه کننده» است.

کیت پورچیس در ادامه تاکید کرده: «کانادا کشوری باز و پذیرا است که در کنار شهروندان خود می ایستد، کشوری که تشکیل شده از ملتی با میلیونها مهاجر و پناهنده با صدها فرهنگ، زبان و مذهب.»آگهی

این عضو ارشد تیم جاستین ترودو همچنین اضافه کرده: «توئیتهای فاکس نیوز با اشاعه اطلاعات غلط، بازی سیاسی با هویت ها و ترویج ترس و تفرقه در میان جوامع، به خاطره شش قربانی و خانواده های آنها بی احترامی می کند.» او در خاتمه می گوید: «ترساندن بیشتر و بستن مرزهایمان نمی تواند راه حل باشد بلکه تنها افکار را منحرف می کند.»

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید