افزایش سیصد درصدی عوارض خروج از کشور

در لایحه بودجه سال 1397 که هفته جاری به مجلس ایران تقدیم شد، عوارض خروج از کشور سه برابر شده.

به موجب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس عوارض اولین بار خروج از 75 هزار تومان به 220 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

عوارض خروجی سفر دوم 330 هزار تومان و سفرهای سوم و بیشتر 440 هزار تومان تعیین شده.آگهی

سالانه دهها هزار ایرانی ـ کانادایی به ایران مسافرت می کنند که در صورت تصویب این لایحه، مشمول پرداخت عوارض بیشتر خواهند شد.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید