Want a free press? Support your local paper

افزایش بی سابقه خوانندگان روزنامه های محلی در آمریکا!

پ پ پ

روزنامه معتبر بوستون گلاب نوشته روی کار آمدن دانلد ترامپ اگر یک برنده واقعی داشته باشد، آن برنده روزنامه های محلی هستند!

مایکل کهن نویسنده این روزنامه در 10 مارچ نوشت: بعد از انتقادات شدید دانلد ترامپ از روزنامه ها و مدیا، و جعلی خواندن اخبار آنها، رجوع مردم به روزنامه های محل سکونت خود بسیار بیشتر شده و روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست در کنار روزنامه های محلی شاهد بالا رفتن شدید تعداد خوانندگان بوده اند و میزان فروش و آبونه شدن این روزنامه ها به شدت افزایش پیدا کرده.

این روزنامه نگار نوشته در زمانی که رسانه ها تحت فشار بیش از اندازه ای هستند، حمایت شهروندان عادی از کاری که در اتاق خبر روزنامه ها در سراسر آمریکا انجام می شود، همه را تحت تاثیر قرار می دهد.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید