استادان دانشگاه چه می گویند؟

نظر پروفسور دانشگاه مک مستر درباره ترامپ هنری گیرو Henry Giroux پروفسور دپارتمان زبان انگلیسی و فرهنگ شناسی در دانشگاه مک مستر است. او در مقاله ای که در رسانه Conversation منتشر شده و توسط کندین پرس بازنشر شده می نویسد:
«دانلد ترامپ یک سال پیش در همین هفته به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. ریاست او بر صحنه سیاسی آمریکا، موجب شده فرهنگ بیرحمی، اهانت به گفت و گوی مدنی، فساد در دولتمداری، و تحقیر تصمیم گیری آگاهانه که برای دهها سال در حال شکل گیری بوده علنی شود.» ریاست او همچنین حکایت از زوال همبستگی های مدنی، از هم پاشیدن فرهنگ مدنی، زائل شدن زندگی اجتماعی، از میان رفتن هر گونه حس مشترک شهروندی و کور شدن دید رهبرانه شده.»

Henry Giroux, Chaired professor for Scholarship in the Public Interest in the Department of English and Cultural Studies, McMaster University:

“Donald Trump was elected president of the United States a year ago this week.آگهی

His ascendancy in American politics has made visible a culture of cruelty, a contempt for civic literacy, a corrupt mode of governance and a disdain for informed judgment that has been decades in the making.

It also points to the withering of civic attachments, the undoing of civic culture, the decline of public life, the erosion of any sense of shared citizenship and the death of commanding visions.”

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید