از حال رفتن پنج نفر در دو نایت کلاب تورنتو

پ پ پ

به دنبال از حال رفتن 5 نفر در نایت کلابهای دان تاون تورنتو، پلیس نسبت به مصرف مواد مخدر اعلام خطر کرد. یکی از این پنج نفر جان خود را از دست می دهد. حوادث همگی در ساعات اولیه بامداد شنبه گذشته روی داد.

ماجرا از اینجا آغاز می شود که کمی مانده به ساعت یک بامداد شنبه، پلیس اطلاع پیدا می کند که دختر 24 ساله ای در نایت کلاب «یونیون» ظاهرا به علت مصرف بیش از حد مواد مخدر Overdose از حال رفته است.

این زن را بلافاصله به بیمارستان می رسانند ولی فایده نداشته و او جان می سپارد.آگهی

در همان لحظاتی که پلیس مشغول تحقیق درباره این حادثه بود، زن دیگری در همان نایت کلاب حالش بهم می خورد، و بر زمین می افتد.

این دومی را هم بلافاصله به بیمارستان می رسانند که خوشبختانه زنده می ماند.

حدود یک ساعت بعد پلیس شکایت دیگری این بار از نایت کلاب Rebel دریافت می کند حاکی از آنکه دو مرد و یک زن دچار حال بهم خوردگی شده اند که احتمالن ناشی از Overdose بوده است. این سه نفر را هم به بیمارستان می رسانند و تحت درمان قرار می دهند.
به گفته پلیس این موارد احتمالن ناشی از مصرف ماده مخدر اکستیسی MDMA بوده است.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید