از آن دیار در این دیار

«کروموزوم ایگرگ»

من در دانشکده پزشکی مشغول تحصیل بودم و همانجا با یکی از پزشکان جوان آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم. دوران طرح را در شهرهای مختلفی ازشهرستان های استان تهران گذراندیم. فرزند اولم به دنیا آمد. دختری زیبا بود که با شوق و ذوق دور و برش می چرخیدم. اسمش را آهو گذاشتیم.

وقتی خانواده شوهرم برای دیدن فرزندمان آمدند مادر همسرم گفت: «حواست باشه پسر من یه پسر می خواد.» من از این حرف خشکم زده بود. فکر می کردم که دیگر دوره این حرف ها گذشته است و این حرف ها دیگر نباید مطرح باشد. بعد از مدت یک سال متوجه شدم که باز باردارم. احساس اضطراب داشتم و بعد از نه ماه دختر دومم به دنیا آمد. با ناشکری اطرافیان بچه شش ماه دچار بیماری سختی شد. من شب و روز گریه می کردم و از خدا شفایش را میخواستم. شکر خدا دخترم شفا پیدا کرد.آگهی

بعد از پنج سال، پیش دکتر زنان رفتم و به او گفتم : «دکتر کمکم کن مادرشوهرم داره منو بیچاره میکنه. از من هی پسر می خواد. هی مدام به من سرکوفت میزنه که شماها همگی خانوادگی دخترزایین.» دکتر خانوادگی گفت: «این حرفها یعنی چی؟» بعد هم به مسخره گفت: «مگه عصر حجره که از این حرفها می زنی؟» خلاصه دستوراتی داد. مثل خوردن چیزهای گرم. من باز باردار شدم. آن روزها روزهای سختی بود. سونوگرافی کردیم و باز گفتند دختر است. اسمش را مینا گذاشتم . نه ماه گذشت. به دنیا آمد. پسر بود. مادر همسرم همه بیمارستان را حلیم داد. بچه صبح زود به دنیا آمد. جشن و سروری برپا شد و مدام به من میگفتند که تو ما را سربلند کردی در صورتی که این اصلن دست من نبود. همه چیز دست کوروموزوم ایگرگ همسرم بود. همین.

روایت: ف ـ ا
نگارش، شیرین مشیرپور

****

سازمان زنان ایرانی انتاریوازشما دعوت میکند، جهت ارائه خدمات پر بار به زنان وخانواده های ایرانی ـ کانادایی به ما بپیوندید.

سازمان زنان ایرانی انتاریو یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال 1989 در تورنتوی کانادا به ثبت رسیده و فعالیتهای خود را در جهت بهبود زندگی و ارتقای تواناییهای زنان ایرانی، خانواده های ایرانی و کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی آغاز نموده است.

یکی از پروژه هـای سازمان زنـان، که با حمایـت دولت انتاریـو و همکاری داوطلبین این سازمان انجام شده است، انتشار مجموعه داستانهایی در کتاب «از آن دیارـ در این دیار» می باشد که در آن خاطرات 40 نفر از شهروندان ارشد در مورد فرهنگ و آداب و سنن سرزمین مادریشان، گردآوری شده است. این کتاب در جهت ارتباط بین نسلها میان این مهاجران، فرزندان و نوه هایشان که ممکن است آشنایی چندانی با فرهنگ زاد و بوم سرزمین خود نداشته باشند، نقش موثری خواهد داشت. این داستانها توسط تعدادی ازداوطلبین سازمان، جمع آوری و پس از ویرایش ساختاری توسط اساتید فن، مکتوب شده است.

با قدردانی از داوطلبینی که در این پروژه سازمان زنان را یاری نمودند و با تشکر از آقای تقوی سردبیر مجله سلام تورنتو، از این پس هر هفته خاطره ای از این کتاب در مجله سلام تورنتو منتشر خواهد شد.

سازمان زنان ازشما دعوت می کند که با عضویت خود در این سازمان با ما همراه شوید تا ازبرنامه های متنوع سازمان به صورت رایگان استفاده کنید. برای اطلاعات و آشنایی بیشتر با اهداف و برنامه های آموزشی و تفریحی سازمان زنان و خرید این کتاب با دفتر سازمان با شماره 9566-496-416 تماس بگیرید. www.iwontario.com

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید