احتمال نصب دوربین روی اتوبوسهای مدارس انتاریو برای به دام انداختن رانندگان متخلف

پ پ پ

مردم این همه از اهمیت بچه ها و لزوم مراقبت از آنها حـرف می زننـد امـا در عمـل هنوز خیلی ها به حقوق بچه ها بی توجهند.
یک پروژه آزمایشی نشان داده که بسیاری از رانندگان قانون توقف در پشت سر اتوبوسهای مدرسه که برای سـوار یا پیاده شدن بچه هـا توقف کـرده اند را رعایت نمی کنند و بی اعتنا به مقررات از کنار این اتوبوسها رد می شوند.

پروژه آزمایشی مذکور در چهار شهر برتفورد، می سی ساگا، سادبری و کیچنر ـ واترلو در انتاریو به اجرا درآمد. در این پروژه دوربین هایی که روی اتوبوسها نصب شده بود توقف یا حرکت رانندگان دیگر را ثبت می کردند.

اکنون نماینگان مجلس انتاریو مشغول این بحث هستند که آیا نصب این دوربین ها را روی همه اتوبوسهای مدارس انتاریو اجباری کنند یا خیر. در صورت نصب این دوربین ها رانندگان متخلف به دام خواهند افتاد و تیکت دریافت خواهند کرد.
جریمه عدم توقف برای اتوبوسهای مدرسه 490 دلار به علاوه شش نمره منفی است.آگهی

دولت خانم کاتلین وین می گوید هنوز نصب این دوربین ها قطعی نیست و مطالعات بیشتری باید انجام شود.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید