اتفاقات باورنکردنی در جاده های انتاریو!

پ پ پ

ـ گواهینامه؟
ـ توقیف است!
ـ بیمه؟
ـ ندارم!
سند مالکیت اتومبیل؟
ـ موجود نیست!
پلیس انتاریو جمعه گذشته دانلد سنت جان از اتاوا را در بزرگراه HWY7 به دلیل رانندگی بدون دقت کنار زد و پاسخهای بالا را از او شنید! راننده از سوی پلیس چارچ شد و ظاهرا قضیه تمام یافته تلقی شد و اتومبیل هم به دستور پلیس از محل «تو» شد که کمتر از دو ساعت بعد پلیس مجددا همین اتومبیل را به دلیل سرعت بیش از حد مجاز متوقف کرد ـ این بار شخصی که در بار اول سرنشین اتومبیل بود پشت فرمان نشسته بود. به گزارش کندین پرس این بار پلیس تیموتی اوبراین 52 ساله را به اتهام رانندگی خطرناک، و نداشتن گواهینامه رانندگی چارچ کرد و البته راننده اولی یعنی دانلد سنت جان 47 ساله که این بار سرنشین اتومبیل بود، مجددا به خاطر یک اتهام جدید چارج شد: او اجازه داده بود که اتومبیل بدون بیمه اش توسط تیموتی اوبراین رانده شود!

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید