آیا هر نامی را می توان روی پلاک اتومبیل گذاشت؟

پ پ پ

مردی از اهالی نواسکوشیا به نام Lorne Grabher نام فامیلش را بر روی پلاک اتومبیل خود گذاشته بود اما به دنبال شکایتی که از او شد، وزارت حمل و نقل نواسکوشیا این پلاک را کنسل کرد و گفت کلمه GRABHER بی احترامی به خانمهاست.

ولی این فرد قضاوت مذکور را قبول ندارد و می گوید او به نام خانوادگی خود که میراث گذشته اتریشی ـ آلمانی اوست، افتخار می کند. این فرد اینک از طریق وکلای مرکز دفاع برای آزادی های اساسی به دادگاه شکایت کرده و تصمیم مذکور را ناقض منشور حقوق و آزادیها دانسته.

دادگاه قرار است اول فوریه آینده به این شکایت رسیدگی کند.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید