آیا عقب و جلو کشیدن ساعتها، تخم گذاری مرغها را مختل می کند؟!

پ پ پ

شما چی؟ آیا با عقب و جلو کشیدن ساعتها برای استفاده بیشتر از نور خورشید و کاستن از مصرف انرژی موافقید یا مخالف؟

بعضی ها این برنامه را از دور خارج شده و گیج کننده می دانند.

یکی از نمایندگان نیودمکرات در مجلس استان آلبرتا که مدتی قبل قول داده بود طرحی را برای لغو این برنامه در آلبرتا ارائه دهد گفته این طرح را هنوز کنار نگذاشته. این نماینده که تاماس دانگ نام دارد می گوید مشورت با عموم ادامه دارد و قرار است یک نظرسنجی آنلاین در آلبرتا انجام شود.آگهی

ازجمله حرفهای جالبی که وی زده این است که یکی از مرغداران به او تبریک گفته که می خواهد برنامه تغییر ساعتها را متوقف کند. این مرغدار گفته تغییر ساعت ها ریتم کار در مرغداری و تخم گذاری مرغها را مختل می کند!

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید