25 دسامبر 1976 «هتل کالیفرنیا» گواهی پلاتینیوم گرفت

پ پ پ

در این روز میزان فروش آلبوم هتل کالیفرنیا از گروه Eagles به یک میلیون نسخه رسید و پلاتینیوم شد. تا امروز بیش از 29 نسخه از این آلبوم در آمریکا و 42 میلیون در سطح جهان به فروش رفته.

آهنگ هتل کالیفرنیا به یکی از معروف ترین ترانه های موسیقی راک مبدل شد.

گواهینامه پلاتینیوم زمانی برای یک آلبوم صادر می شود که یک میلیون نسخه از آن به فروش رفته باشد. تا سال 1976 هیچ آلبومی موفق به یک میلیون نسخه فروش نشده بود.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید