14000 پناهنده سوری در انتاریو اسکان یافته اند

پ پ پ

انتاریو همچنان به خوشامدگویی و حمایت از پناهندگان سوری ادامه خواهد داد.

جدیدترین آمار حاکی است که از هنگام فرود اولین هواپیمای حامل پناهندگان سوری در انتاریو (سال پیش در همین هفته) بیش از 14 هزار پناهجوی سوری در استان ما خانه و کاشانه یافته و زندگی جدیدشان را شروع کرده اند.

این کار با حمایت دولت استانی، شهرداری ها، مراکز خدماتی کامیونیتی ها، اسپانسرها و داوطلبان میسر شده است.آگهی

انتاریو با پذیرش بیش از 40 درصد پناهجویان، در این کار پیشتاز بوده است.

آموزش زبان، آموزش کار و کاریابی، و پذیرش در مدارس، بعضی از سرویس های ارائه شده به آنها بوده و اخبار و گزارشات حاکی است که این ساکنان جدید انتاریو هنوز مدتی نگذشته با ارائه کمکهای داوطلبانه به کامیونیتی ها در حال جبران محبت ها هستند.

تاکنون بیش از 4600 کودک سوری تبار در مدارس انتاریو ثبت نام شده اند. و شبکه ای از خدمات کامیونیتی نیز از کودکان و نوجوانان خطرپذیر حمایت می کند. علاوه بر این یک خط تلفن ویژه، پناهندگان را با مراکز ارائه خدمات پزشکی متصل می کند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید